CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid Eti BV

Met deze pagina van de Eti BV website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is besloten om de CO₂-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. Eti BV zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop Eti BV omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

A | INZICHT Eti BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE Eti BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE Eti BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE Eti BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Eti BV:

• Sector- en keteninitiatieven 2017
• Communicatiebericht 2017
• Communicatiebericht 2017 1e helft
• CO2-reductieplan 2019 versie 2017
• CO2-reductieplan 2019 versie 2017 1e helft
• Communicatiebericht 2-3-2017
• CO₂ management plan
• Sector- en keteninitiatieven
• CO₂-Reductieplan
• Certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 3
• Communicatiebericht 18-02-2016
• Communicatiebericht 21-09-2015
• Rapport 2014
• Rapport 2013