CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid Eti BV

Met deze pagina van de Eti BV website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is besloten om de CO₂-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. Eti BV zal half jaarlijks haar CO₂ footprint inventarisatie middels en communicatie bericht in- en extern communiceren. Het niveau waarop Eti BV omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

A | INZICHT Eti BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE Eti BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE Eti BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE Eti BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal en EZK evenement : Partners in energie uitdagingen. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Eti BV:

 

10 Communicatiebericht 2019 q1-q2 website

CO2 certificaat tot juli 2020

 

2018 CO2-Reductieplan en energiebeoordeling en sector initiatieven

2018 CO2-Managementplan en communicatieplan

2018 Directie beoordeling

2018 q1-q2 Communicatiebericht

2018 q1-q4 Communicatiebericht

 

10 Communicatiebericht 2017 q1-q4 (3.C.1)

10 Communicatiebericht 2017 q1-q2 (3.C.1)

5 CO2-reductieplan 2021 (1 B 1 3 B 1) versie 2017

6 CO2 managementplan 2017 (2.C.2 & 3.B.2)

8 Sector- en keteninitiatieven 2017-2021 (3.D.1 & 3.D.2)

10 Communicatiebericht 2017 q1-q2 (3.C.1)

10 Communicatiebericht 2017 q1-q4 (3.C.1)

 

5 CO2-reductieplan 2019 (1 B 1 3 B 1) versie 2016

6 CO2 managementplan 2016(2.C.2 & 3.B.2)

8 Sector- en keteninitiatieven 2016 (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2)

10 Communicatiebericht 2016 q1-q2

10 Communicatiebericht 2016 q1-q4

 

 

Voor verwijzing naar SKAO website gebruik onderstaande link:

https://skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Electrotechnische_Industrie_ETI_B_V